مهمترین دلایل تلف شدن بره ها در هنگام تولد و نحوه مقابله با آن

مهمترین دلایل تلف شدن بره ها در هنگام تولد و نحوه مقابله با آن میزان قابل توجهی از آمار مرگ و میر بره ها در بدو تولد رخ میدهد. بدون شک مراقبت صحیح از بره ها در هنگام تولد شانس زده ماندن آنها را بسیار افزایش میدهد اما آنچه در ابتدا مهم است شناخت کافی از دلایل اصلی مرگ و میر بره ها در آغاز تولد است. مهمترین دلایل تلف شدن بره ها در هنگام تولد: سرما زدگی و کاهش ادامه مطلب