مهمترین دلایل تلف شدن بره ها در هنگام تولد و نحوه مقابله با آن

🐑دلایل اصلی تلف شدن بره ها در زمان تولد 🐑علائم سرمازدگی در بره ها 🐑بهترین راهکارها برای پیشگیری از تلفات بره ها در هنگام تولد 🐑دلایل اصلی گرسنگی در بره های تازه متولد شده 🐑تغذیه بره با لوله ⬅️میزان قابل توجهی از آمار مرگ و میر بره ها در بدو تولد رخ میدهد. بدون شک مراقبت صحیح از بره ها در هنگام تولد شانس زده ماندن آنها را بسیار افزایش میدهد اما آنچه در ابتدا مهم است شناخت کافی از ادامه مطلب