خرید قربانی

خرید قربانی و ذبح اسلامی

خرید قربانی و ذبح اسلامی یا همان قربانی کردن یکی از سنت های مهم در دین اسلام است و همه مسلمانان در روز عید قربان و همزمان با به جا آوردن اعمال حج گوسفندی را قربانی میکنند. روز عید قربان که بزرگترین عید مسلمانان است روزی است که حضرت ابراهیم (ع) میخواست فرزندش حضرت اسماعیل (ع) را برای خدا قربانی کند و از آن زمان مسلمانان هر ساله در چنین روزی یک حیوان چهارپای حلال گوشت را قربانی میکنند. چه ادامه مطلب