زمان مناسب خرید دام برای پرواربندی

زمان مناسب خرید دام برای پرواربندی یکی از مسائل مهم و سودده برای دامدار، خرید دام با قیمت پایین می باشد. با توجه به هدف دامدار از پرواربندی زمان مناسب خرید بره را می توان پیش بینی کرد. اگر هدف از پرورش گوسفند فروش شیر و فرآورده های آن است بهترین زمان خرید بره ها فصل شیردهی است. برای تشکیل گله شیری بهترین دام ها میش هایی است که پستان بزرگ تر و بره های قوی تری دارند. اگر هدف ادامه مطلب