عوامل و درمان اسهال گوساله ها

عوامل و درمان اسهال گوساله ها

عوامل و درمان اسهال گوساله ها اسهال به حالتی از بیرون آمدن آب بدن گوساله گفته می شود که حتی ممکن است به مرگ آن منتهی شود. برای اینکه بهتر بتوانید نسبت به درمان اسهال گوساله های عمل کنید ابتدا باید دلایل و عوامل بروز این بیماری را تشخیص دهید و نسبت به رفع آن اقدام کنید. اسهال در گوساله ها می تواند به دلیل مدیریت نادرست تغذیه، شرایط بد آب و هوا یا حتی عوامل عفونی چون ورود باکتری ادامه مطلب