آبستنی در میش

مراحل آبستنی در میش

دوره آبستنی در میش به سه مرحله تقسیم می شود که هر کدام نیاز به مراقبت و تغذیه دارند. در ۶ هفته آخر دوره آبستنی در میش برای جلوگیری از مسمومیت آبستنی، تولد بره های کوچک و همچنین تولد بره های ضعیف به میزان نیم کیلو جو یا ذرت علاوه بر جیره روزانه در اختیار میش های آبستن قرار گیرد. به طور معمول بیشتر مرگ میر جنین ها در گوسفندان آبستن در ۲۵ روز بعد از جفت گیری گوسفندان و ادامه مطلب