انواع پشم گوسفند و استفاده آن

انواع پشم گوسفند و استفاده آن

انواع پشم گوسفند و استفاده آن شاید در نگاه اول شما نژاد گوسفندان را با توجه به جثه و نوع گوشت آن متمایز بدانید. اما باید به شما بگوییم که نژادهای زیادی از گوسفندان در دنیا وجود دارد. بخصوص اینکه گوسفندان ایرانی شامل نژادهای : کردی، سنجابی، بلوچ، عربی، لری، مهربان، افشاری، قره گل و.. هستند.  اما به صورت کلی نژاد گوسفندان براساس نوع پشم آنها به پنج دسته تقسیم شده است. که انواع پشم گوسفند و استفاده آن را ادامه مطلب