گوسفند نژاد همشایر (Hampshire)

از دیگر نژادهای گوسفند که زادگاه آن انگلیس می باشد گوسفند همشایر می باشد که به نژاد همشایر دوان هم نامیده می شود. زادگاه گوسفند همشایر از سواحل جنوبی انگلیسی بوده که نام آن هم به همین اسم گرفته شده است. این منطقه دارای آب و هوای خوبی می باشد که جهت دامداری مناسب است. از ترکیب دو نژاد برک شایر نوت و ویلت شایر هورن، نژاد همشایر به وجود می آید. اندازه این گوسفند بزرگ بوده و به دلیل ادامه مطلب

آشنایی با انوع نژاد گوسفندان

آشنایی با انواع نژاد گوسفندان

آشنایی با انواع نژاد گوسفندان گوسفند جز حیوانات اهلی هر کشوری می باشد که در راسته سم داران و گیاه خواران می باشد که انسان ها از پوست، پشم و شیر و گوشت آن استفاده می کنند. اما در این بین اگر شما به دنبال پرواربندی گوسفندان هستید باید به این نکته توجه کنید که گوسفندان زیادی با خصوصیات های مختلف در جهان وجود دارند که همین عامل باعث تفاوت نژاد آن ها می شود. و شما باید با خواندن ادامه مطلب