بهترین اسپرم گاو

انتخاب بهترین اسپرم گاو

با پیشرفت علم به راحتی گاوداری از حالت سنتی خارج شده است. با اصلاح نژاد می توانید باعث افزایش میزان شیردهی گاو شوید. یکی از راههای افزایش باروری، شیردهی گاوها خرید اسپرم گاو و تلقیح مصنوعی گاو است. پس بهتر است با انتخاب بهترین اسپرم گاو باعث نتیجه گیری خوب در اصلاح نژاد گاو شوید.

اسپرم گاو خارجی بهتر است یا ایرانی

تمامی گاوداران هنگام خرید اسپرم گاو با یک سوال مشابه مواجه می شوند. اسپرم گاو خارجی بهتر است یا ایرانی؟ بهتر است تفاوت بین اسپرم ایرانی و خارجی را بخوانید و خود در انتخاب بهترین اسپرم گاو تصمیم بگیرید.

قیمت اسپرم گاو

تفاوت بین اسپرم گاو خارجی و اسپرم گاو ایرانی

تمامی این اسپرم ها به یک روش در کشورهای مختلف گرفته می شود. در این بین مشکلاتی وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است. در این مقاله تفاوت های اسپرم ایرانی و خارجی را شرح می دهیم. منظور از اسپرم های پروف شده گاو است. یعنی اسپرم در طی  ۵ تا ۷ سال توسط متخصصین ثابت شده است که افزایش باروری، شیردهی و… را دارد. در غیر این صورت اسپرم غیر پروف ایرانی و خارجی با هم تفاوتی ندارند.

جمعیت اسپرم

در صورت یکسان بودن شرایط مختلف اسپرم چون شیردهی؛ میزان باروری  گاو جمعیت اسپرم گاو ایرانی بیشتر از  خارجی است.

قیمت اسپرم

به دلیل اطلاعات بالای اسپرم گاو خارجی گران تر  از اسپرم گاو ایرانی است.

بهداشت و انتقال بیماری های گاوی

مسلما تمام کارشناسان ایرانی هنگام استخراج اسپرم گاو های هلشتاین، سمینتال و نژاد های دیگر دقت لازم را انجام می دهند. از لحاظ بهداشتی اسپرم گاو ایرانی بهتر است زیرا ممکن است اسپرم گاوهای خارجی انواع بیمارهای غیر بومی را به همراه داشته باشد.

اصلاح نژادی

انتخاب بهترین اسپرم گاو باعث افزایش شیردهی، باروری و در نتیجه افزایش درآمد گاودار می شود.

از نظر اصلاح نژادی اسپرم های خارجی با ایرانی تفاوت هایی دارند که در زیر به آنها می پردازیم:

  1. اطلاعات و کاتالوگ اسپرم گاو : کاتالوگ اسپرم گاوهای خارجی بسیار کامل تر و غنی تر از اسپرم گاوهای ایرانی است.
  2. تولید شیر : به طور کلی تنها ۲۰ درصد از میزان تولید شیر گاو به اصلاح نژاد بستگی دارد.
  3. ضریب تبدیل : متاسفانه اعداد و ارقام دقیقی از اسپرم گاو ایرانی برای تلقیح مصنوعی گاو وجود ندارد.
  4. تنوع بهتر : با خرید اسپرم گاو خارجی باعث کاهش درصد خویشاوندی گاوها خواهید شد. به نوعی باعث کاهش خطرات ناشی از خویشاوندی گاوها می شوید.

مدیریت تولید و نگهداری اسپرم گاوهای خارجی و داخلی

نحوه اسپرم گیری در تمامی کشورها یکسان است. اما نگهداری اسپرم کاملا مهم است. البته هر چقدر فاصله بین محل تولید اسپرم تا محل مصرف کمتر باشد آسیب دیدگی به اسپرم کمتر است. در این مورد خرید اسپرم ایرانی بهتر است.

مدیریت تولید و نگهداری اسپرم
مدیریت تولید و نگهداری اسپرم

نکات رعایت شده هنگام خرید اسپرم گاو

  1.  انتخاب اسپرم(چه داخلی و چه خارجی) باید زیر نظر کارشناس دامپروری صورت گیرد.
  2. تا سرحد امکان از اسپرم های داخلی پروف شده(حدود ۷۰ درصد) و از اسپرم های جدید پروف نشده استفاده کنید.
  3. در رکوردگیری شیر گاوها دقت کافی و با مامورین معاونت امور دام همکاری فعال و جدی صورت گیرد تا زمینه لازم برای پروف دقیقتر و تعداد بیشتر گاو نر فراهم آید.

 

 

 

خلاصه مقاله
انتخاب بهترین اسپرم گاو
نام مقاله
انتخاب بهترین اسپرم گاو
خلاصه متن
یکی از راههای افزایش باروری، شیردهی گاوها تلقیح مصنوعی گاو است. با انتخاب بهترین اسپرم گاو باعث نتیجه گیری خوب در اصلاح نژاد گاو شوید.
نویسنده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.