اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند

اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند

شاید بتوان گفت که دربیشتر مناطق جهان پرورش گوسفند به چرای آزاد یعنی بردن گوسفندان به مراتع و استفاده از مراتع طبیعی برای پروار بندی می باشد. در واقع در فصولی از سال چون بهار چوپان می تواند با بردن گله خود به مراتع آنها را از لحاظ تغذیه ایمن کند اما باید به این نکته توجه کرد که چه زمانی و به چه مدت گوسفندان را به چرا در مراتع طبیعی برد زیرا با چرای بی رویه در مراتع طبیعی در آینده مراتع کاملا تخریب می شوند. در این مقاله اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند را به شما نشان می دهیم.

انواع چرا گوسفندان

  • چرای گسترده یا آزاد : این نوع چرا به دو دسته نسبی و مطلق تقسیم می شود در دسته اول گوسفندان را در طول سال برای استفاده از مراتع به چرا می برند اما در دسته دوم قسمتی از مرتع برای زمستان باقی می گذارند.
  • چرای انتقالی یا بسته : این نوع چرا به این معنی می باشد که مراتع را با گذاشتن حصار ها دسته بندی می کنند تا برای چرا برنامه ریزی شود.
  • چرای مخلوط : این نوع چرا به این معنا می باشد که در هنگام چرا می توان چندین حیوان چون گاو، گوسفند، بزغاله را باهم به چرا برد.
اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند
اهمیت استفاره از مراتع در پرورش گوسفند

زمان معین چرا گوسفند

به طور کلی اوایل بهار زمان مناسبی برای چرا گوسفندان می باشد اما باید به این نکته توجه کرد که در اوایل بهار ممکن است گیاهان سمی در مراتع طبیعی وجود داشته باشد که همین امر ممکن است باعث از بین بردن گوسفندان شود بنابراین بهتر است چندین روز از بهار بگذرد و در عین حال ساقه گیاهان ۱۰ تا ۲۰ سانتی رشد کرده باشد تا هنگام خوردن گیاهان توسط گوسفندان مراتع به صورت کامل تخریب نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.