عوامل سقط جنین در گاوها

سقط به معنی عدم موفقیت در آبستنی و مرگ جنین پس از شکل گیری آن است. درصد لقاح تلیسه های شیری و گوشتی و گاوهای غیر شیرده گوشتی نسبت به گاوهای شیرده گوشتی و گاوهای شیرده و غیر شیرده شیری بیشتر است. در این مقاله به بررسی مهمترین عوامل موثر در سقط جنین گاوها می پردازیم.

  1. فولیکول و تخمک گاو

وجود فولیکول های دائمی در گاوها موجب ساخته شدن تخمک هایی کم بارور می شود. این تخمک ها در مراحل اولیه پس از آبستنی سقط می شوند. فولیکول های دائمی اغلب به دلیل غلظت کم پرو‍ژسترون در دوره فحلی پس از تلقیح مصنوعی بوجود می آیند. فولیکول های کوچک تخمک هایی کم بارور تولید می کنند.

  1. پروژسترون

پروژسترون نقش مهمی در زنده نگه داشتن نطفه اولیه تا زمان برقراری اتصال به رحم ( در روزهای ۱۸ تا ۲۲) دارد. پروژسترون توسط جسم زرد ترشح می شود و گاهی غلظت آن کمتر از میزان ضروری است. در این حالت احتمال سقط جنین افزایش پیدا می کند.

عوامل سقط جنین در گاوها

  1. زمان بندی صحیح

دادن پروژسترون تکمیلی به گاوها در هفته اول بارداری (پس از تلقیح مصنوعی) ضروری است. این کار برای بهبود رشد نطفه، جلوگیری از سقط و افزایش نرخ گیرایی بسیار توصیه می شود.

  1. زمان آبستنی

اگر ترافکتودرم (جفت اولیه) و نطفه به خوبی تواند رشد کند جسم زرد از بین رفته و سقط جنین اتفاق می افتد. نطفه در صورت رشد مناسب هورمون های تحلیل برنده ای تولید می کند که موجب سرکوب جسم زرد شده و از سقط جنین جلوگیری می کند.

عوامل سقط جنین در گاوها

  1. استرس گرمایی

استرس و تنش گرمایی می تواند احتمال سقط جنین را افزایش دهد. افزایش بیش از حد دما و رطوبت مکان نگهداری موجب کاهش نرخ لقاح، تولید تخمک کم بارور و کاهش رشد اولیه نطفه می گردد. نرخ باروری گاوهایی که در مکانی دارای تنش گرمایی نگهداری می شوند حدودا ۳۳ درصد گاوهایی است که در مکانی با دما و رطوبت مناسب نگهداری شده اند.

برای کاهش تنش گرمایی در جایگاه های بسته می توان از پنکه، آب پاش و آب سرد به میزان کافی استافده کرد.

  1. زمان بندی صحیح تلقیح مصنوعی در زمان فحلی

طبق مطالعات انجام شده زمان بندی تلقیح مصنوعی همزمان با چرخه فحلی درصد بقا جنین را افزایش می دهد. در واقع امکان زنده ماندن جنین گاوهایی که تلقیح مصنوعی برای آن ها همزمان با چرخه فحلی انجام شده است به میزان ۵-۱۰ درصد بیشتر از گاوهایی است که تلقیح مصنوعی برای آن ها بدون توجه به زمان بندی چرخه فحلی انجام شده است.

تلقیح مصنوعی زمان بندی شده برای گاوهایی که علائم فحلی را دارند حاملگی موفقیت آمیزتری را رقم می زند. در یک تحقیق، میزان سقط جنین در ۱۲۴۵ گاو شیری که پیش از تلقیح مصنوعی علایم چرخه فعلی را بروز داده بودند ۱۵ / ۷ درصد بود. در حالی که میزان سقط جنین در ۱۳ گاوشیری که در دوره فحلی نبودند ۲۶ / ۳ درصد بوده است.

عوامل سقط جنین در گاوها

  1. سایر عوامل

علاوه بر عوامل ذکر شده علل دیگری نیز می تواند منجر به سقط جنین شود. یکی از این عوامل وزن گاوهای آبستن است. گاوهایی که در طول ماه اول بارداری دچار کاهش وزن می شوند نرخ باربری و آبستنی آن ها دو تا سه برابر کاهش می یابد.

یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار بر بقاءنطفه و جنین شرایط متابولیکی گاوهای آبستن است. همچنین افزایش غلظت گوسیپول خون بر کیفیت و رشد نطفه و نرخ آبستنی اثر منفی دارد. موادی مانند کنجاله تخم پنبه دارای مقدار زیادی گوسیپول است. گاوهایی که با جیره های غنی از گوسیپول تغذیه می شوند بیشتر در معرض سقط جنین هستند.

استفاده از هورمون رشد گاوی، تلقیح مصنوعی همزمان با بروز نشانه های فحلی و استفاده از مکمل های چربی غنی از امگا ۳ به میزان ۲تا ۴ درصد در جیره گاوهای شیری می تواند بر بقا جنین و آبستنی موفق بسیار موثر باشد.

یک دیدگاه در “عوامل سقط جنین در گاوها”

  1. سلام‌مشکل‌سقط‌جنین‌درگاوهام‌دارم‌جنین‌مومیای‌میشود‌نمیدانم‌درمانی‌دارد‌لطفااگرکسی‌جوابی‌دارد‌برایم‌بگوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.