نخود می تواند جایگزین کنجاله سویا و ذرت شود

نخود می تواند جایگزین کنجاله سویا و ذرت شود

کنجاله سویا و ذرت جز مواد غذایی استفاده شده برای دام ها می باشند. در این بین محققان به این نتیجه رسیده اند که می توانند از نخود در قسمتی از جیره غذایی دام ها یعنی بعنوان جایگزین کنجاله سویا و ذرت استفاده کنند.

نخود می تواند جایگزین کنجاله سویا و ذرت شود
نخود می تواند جایگزین کنجاله سویا و ذرت شود

به گزارش محققان از نخود در ۲۴ راس گاو هلشتاین به مدت ۷۰ روز استفاده کرده اند که نتیجه تحقیقات در مجله دیری ساینس فوریه ۲۰۰۸ منتشر شده است که حاکی از این است که با اضافه کردن نخود در درصدی از کنجاله سویا و ذرت هیچ تفاوتی در بازدهی شیر گاو مشاهده نشده است.

در واقع حدود ۴۵ درصد ذرت و ۷۸ درصد از کنجاله سویا با نخود جایگزین شد که با این عمل تفاوت چشمگیری در شیر گاو مشخص نشد.

نخود در مناطق زیادی از کشور تولید می شود و می توان با این تحقیق و با توجه به ارزش بالای نخود  و اینکه پروتیین و انرژی زیادی در آن وجود دارد در جیره دام ها از آن استفاده شود.

یکی از دام هایی که از کنجاله سویا و ذرت استفاده می کند گوسفند زنده می باشد که با توجه به این تحقیق می توان نخود را جایگزین مناسبی برای کنجاله سویا و ذرت دانست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.