روز: 10 اردیبهشت 1396

گوسفندان زندی
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفندان زندی

گوسفندان زندی گوسفندان زندی دارای رنگ پشم متغیر بین رنگ های کبود تا سیاه را دارند. این گونه گوسفندان از پوست و پشم بسیار مرغوبی

ادامه مطلب »
نژادهای گوسفند زنده
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

نژادهای گوسفند زنده

گوسفند های زنده دارای نژاد های گوناگونی می باشند. این نژاد ها هر کدام دارای خصوصیات مخصوص به خود هستند و گوسفندان زنده از نژاد

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد کرمانی
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند نژاد کرمانی

زیست بوم گوسفندان: گوسفندان در مناطق مختلف و زیست بوم های متفاوت دارای نژاد های گوناگونی هم هستند. نژاد های گوناگون گوسفندان دارای خصوصیات مختلفی

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد شال
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند نژاد شال

گوسفند نژاد شال هر یک از گوسفندانی که مشاهده می کنیم و به نظر ما یکسان هستند، دارای یک خصوصیت ظاهری یکسانی نیستند و حتی

ادامه مطلب »
گوسفند ماکویی
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند ماکویی

[one_half_last][/one_half_last][one_half_last][/one_half_last]گوسفند ماکویی گوسفند زنده از نظر خصوصیات تولیدی و نیز ظاهری به محیط و زیست بومی که در آن پرورش می یابد و از آن

ادامه مطلب »
گوسفند طالشی و اتابای
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند طالشی و اتابای

گوسفند طالشی گوسفند طالشی یکی از انواع نژاد های گوسفندان ایرانی می باشد. این نوع از گوسفندان دارای رنگ پشم و پوست نخودی تا سفید

ادامه مطلب »
گوسفند زل
نژاد گوسفندان
حسین اسماعیلی

گوسفند زل

حیوانات هم مانند سایر موجودات دارای دسته بندی های نژادی هستند و بسته به زیست بومی که در آن زندگی می کنند دارای یک نوع

ادامه مطلب »