روز: آوریل 30, 2017

گوسفندان زندی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفندان زندی

گوسفندان زندی گوسفندان زندی دارای رنگ پشم متغیر بین رنگ های کبود تا سیاه را دارند. این گونه گوسفندان از پوست و پشم بسیار مرغوبی

ادامه مطلب »
نژادهای گوسفند زنده
نژاد گوسفندان
MODIR

نژادهای گوسفند زنده

گوسفند های زنده دارای نژاد های گوناگونی می باشند. این نژاد ها هر کدام دارای خصوصیات مخصوص به خود هستند و گوسفندان زنده از نژاد

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد کرمانی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد کرمانی

گوسفندان در مناطق مختلف و زیست بوم های متفاوت دارای نژاد های گوناگونی هم هستند. نژاد های گوناگون گوسفندان دارای خصوصیات مختلفی هستند. این تفاوت

ادامه مطلب »
گوسفند نژاد شال
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد شال

هر یک از گوسفندانی که مشاهده می کنیم و به نظر ما یکسان هستند، دارای یک خصوصیت ظاهری یکسانی نیستند و حتی اگر به آن

ادامه مطلب »
قیمت گوسفند ماکویی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند ماکویی

گوسفند ماکویی گوسفند زنده از نظر خصوصیات تولیدی و نیز ظاهری به محیط و زیست بومی که در آن پرورش می یابد و از آن

ادامه مطلب »
فروش گوسفند نژاد طالشی و اتابای
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند طالشی و اتابای

گوسفند نژاد طالشی گوسفند طالشی یکی از انواع نژاد های گوسفندان ایرانی می باشد. این نوع از گوسفندان دارای رنگ پشم و پوست نخودی تا

ادامه مطلب »
گوسفند زل
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند زل

حیوانات هم مانند سایر موجودات دارای دسته بندی های نژادی هستند و بسته به زیست بومی که در آن زندگی می کنند دارای یک نوع

ادامه مطلب »