روز: 21 مرداد 1396

مطالب گوسفندی
حسین اسماعیلی

طبع گوشت بره

طبع گوشت بره گرم و تر است. گوشت بره بهترین گوشت برای انسان است زیرا منبع غنی از آهن و روی می­باشد و به همین

ادامه مطلب »