روز: جولای 1, 2022

مطالب گوسفندی
MODIR

اصول مهم در پشم چینی

یکی از مهمترین کارها در پرورش گوسفند زنده پشم چینی است که به مهارت خاصی نیاز دارد و توسط شخص پشم چین صورت می گیرد.

ادامه مطلب »