دسته بندی: نژاد گوسفندان

در این مقالات دریاره نژاد گوسفندان صحبت میکنیم و به طور مفصل راجب هر کدام توضیح میدهیم.

گوسفند نژاد شال
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند نژاد شال

هر یک از گوسفندانی که مشاهده می کنیم و به نظر ما یکسان هستند، دارای یک خصوصیت ظاهری یکسانی نیستند و حتی اگر به آن

ادامه مطلب »
قیمت گوسفند ماکویی
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند ماکویی

گوسفند ماکویی گوسفند زنده از نظر خصوصیات تولیدی و نیز ظاهری به محیط و زیست بومی که در آن پرورش می یابد و از آن

ادامه مطلب »
فروش گوسفند نژاد طالشی و اتابای
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند طالشی و اتابای

گوسفند نژاد طالشی گوسفند طالشی یکی از انواع نژاد های گوسفندان ایرانی می باشد. این نوع از گوسفندان دارای رنگ پشم و پوست نخودی تا

ادامه مطلب »
گوسفند زل
نژاد گوسفندان
MODIR

گوسفند زل

حیوانات هم مانند سایر موجودات دارای دسته بندی های نژادی هستند و بسته به زیست بومی که در آن زندگی می کنند دارای یک نوع

ادامه مطلب »
قیمت گوسفند نژاد افشاری
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد افشاری

نژاد افشاری گوسفندان  نژاد افشاری جز گوسفندانی است که پرورش آنها خیلی به صرفه است. به خصوص اینکه دارای گوشت و پشم عالی هستند. در

ادامه مطلب »
فروش دام زنده نژاد قره گل
نژاد گوسفندان
MODIR

نژاد قره گل

نژاد قره گل گوسفندان نژاد قره گل جزو دسته ای از گوسفندان می باشند که دارای زیست بوم های بیابانی هستند. این گونه گوسفندان در

ادامه مطلب »