قطع دنبه در بره ها

فواید قطع دنبه در بره ها و نکاتی درباره آن

داشتن دنبه یکی از صفات مغلوب در گوسفندان است که در اکثر گوسفندان ایرانی دیده میشود. برخی از دامداران برای رشد بهتر و بیشتر بره ها اقدام به قطع دنبه آنها میکنند اما برای انجام این کار باید نکات زیادی را در نظر گرفت. پیش از این در مقاله ای به معرفی گوسفندان دنبه دار ایرانی پرداختیم و در این مطلب میخواهیم اهمیت قطع دنبه در بره ها و فواید آن را بررسی کنیم. مقدمه بسیاری از گوسفندان نژاد ایرانی ادامه مطلب