بهترین زمان تلقیح مصنوعی گوسفند و بز

تلقیح مصنوعی به عملیاتی گفته می شود که با اسپرم گیری قوچ آنرا با تفنگ وارد رحم میش می کنند تا آبستن شود. در تلقیح مصنوعی گوسفند و بز از روش های مختلفی چون واژینال، سرویکال و لاپاراسکوپ استفاده می شود و زمان تلقیح مصنوعی گوسفند و بز کاملا متفاوت است. درصد باروری گوسفند و بز در روش های تلقیح مصنوعی مختلف است اما به طور کلی تلقیح مصنوعی نسبت به روش جفتگیری گوسفند و بز درصد باروری و زایش بالایی دارد. از تلقیح مصنوعی علاوه بر باروری دام برای اصلاح نژاد و چندقلوزایی گوسفند و بز استفاده می شود.

انواع تلقیح مصنوعی گوسفند و بز براساس زمان تلقیح

تلقیح مصنوعی در زمان ثابت

در این روش صرف نظر از اینکه فحلی گوسفند یا بز انجام شده باشد بعد از خارج شدن سیدر یا اسفنج، تلقیح انجام می شود. به طور کلی پس از اینکه سیدرگذاری گوسفند و بز انجام شد دقیقا در گوسفندان حدود ۴۸ الی ۵۶ ساعت و در بز ۴۳ الی ۴۸ ساعت پس از خارج شدن سیدر یا اسفنج عملیات تلقیح مصنوعی انجام می شود.

تلقیح مصنوعی براساس شروع ایستا فحلی

در این روش یک روز قبل از تلقیح قوچ یا بز نر را با پیشبند وارد گله می کنند تا تخمک ریزی بهتری انجام شود. با وارد کردن نر تیزر عملا پس از شروع فحلی دام اقدام به تلقیح می کنند. اگر پیشبند نر تیزر پاره شود ممکن است زمان تلقیح مصنوعی به تعویق بیفتد.

  1. هنگام ثبت ایستا فحلی ۱۲ ساعت پس از آن بز یا میش باید تلقیح شوند.
  2. در حالت عمومی تلقیح دقیقا هنگامی که دام صبح فحل می شود عصر تلقیح صورت می گیرد.
  3. دام عصر فحل شود صبح زود تلقیح
  4. اگر در طول شب فحل شود نیم روز عملیات تلقیح انجام می شود.

روش دوم درصد باروری بیشتری دارد اما برای انجام عملیات نیاز به تعداد افراد بیشتری است و همچنین دامپزشک نزدیک به گله نیست که این هم مشکل اصلی است.

توجه داشته باشید که برخی از افراد زمان تلقیح مصنوعی بز را دقیقا به مانند گوسفندان انجام می دهند که همین باعث کاهش نرخ آبستنی بز به روش تلقیح مصنوعی می شود.

خلاصه مقاله
بهترین زمان تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
نام مقاله
بهترین زمان تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
خلاصه متن
در تلقیح مصنوعی گوسفند و بز از روش های چون واژینال، سرویکال و لاپاراسکوپ استفاده می شود و زمان تلقیح مصنوعی گوسفند و بز کاملا متفاوت است.
نویسنده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.