بیماری هیداتیدوز در دامها

بیماری هیداتیدوز در دامها

بیماری هیداتیدوز (کیست هیداتید یا هیداتیدوز) یکی از بیماری های دامی شناخته شده است که در این مطلب با ویژگی های آن و نحوه درمان آن آشنا خواهید شد. با ما همراه باشید.

عامل بیماری: نوعی کرم پهن بند بند

نوع بالغ این کرم پهن در روده سگ و گوشتخوران وحشی وجود دارد. بدن این کرم ها بند بند است اما بندهای ابتدایی نابالغ و بندهای انتهایی بدن بالغ است که اندام های جنسی در آنجا قرار گرفته است.

بندهای انتهایی و بالغ این کرم ها حاوی تخم انگل است که پس از دفع مدفوع از بدن میزبان خارج می شوند. پس از خروج این کرم ها از بدن، تخم ها از بدن کرم ها آزاد دشه و میتوانند سبزیجات، آب آشامیدنی و خوراک دامهارا آلوده کنند.

این انگل برای ادامه زندگی باید محیط و میزبان جدیدی برای خود پیدا کند که عمدتا این میزبان انسان و دامهایی چون گاو و گوسفند است. این انگل ها از راه خوردن سبزیجات، غذا و آب آلوده وارد بدن میزبان جدید خود می شوند.

پس از ورود انگل به روده میزبان واسط، تخم آن باز شده و لارو خارج می شود. در این حالت انگل همراه با  جریان خون به بخش های مختلف بدن رفته و کیست های مختلفی در این نواحی ایجاد میکند.

بیماری هیداتیدوز در دامها

کیست های حاصل از این انگل بیشتر در کبد و ریه ایجاد می شوند اما در نهایت ممکن است در مغز و قلب میزبان نیز کیست ایجاد شود. اگر دام مبتلا به این انگل بمیرد و جانوران گوشتخوار وحشی (میزبان اصلی) از لاشه آن بخورند این انگل وارد روده این جانوران شده و لاروهای نابالغ در آنجا بالغ خواهند شد.

بیماری هیداتیدوز در دامها

نحوه پیشگیری از بیماری هیداتیدوز:

این بیماری یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام است بنابراین پیشگیری صحیح از آن یک امر ضروری برای حفظ سلامت انسان و دام است. مهمترین اقدامات برای پیشگیری از این بیماری به شرح زیر است:

  1. حذف سگ های ولگرد
  2. پیشگیری از کشتار غیرمجاز و غیر بهداشتی دام ها و نظارت دقیق بر لاشه های موجود در کشتارگاهها
  3. حذف کامل ضایعات حاصل از لاشه ها برای جلوگیری از دسترسی سگ های ولگرد به این ضایعات
  4. درمان سگ های خانگی بیمار با داروهای مناسب و تحت نظر دامپزشک
  5. و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.