پیشگیری از بروز بیمارهای انگلی در بزها

یکی از مهمترین مسائل بهداشتی در زمینه پرورش بز، پیشگیری از آلودگی بز به انگل های خارجی و آسیب ها و زیان های ناشی از آن است. بیماری های انگلی موجب بیماری های شدیدی در گله های بز شده و میتواند زیان های مادی زیادی برای دامدار به همراه داشته باشد. لذا دامدار باید در زمینه پیشگیری و تهیه تجهیزات لازم برای مبارزه با این انگل ها اقدام کند.

رایج ترین انگل ها در میان گله های بز در کشور ایران کنه ها هستند. این انگلها آسیب ها و ناراحتی های زیادی برای دام ایجاد می کنند. کنه ها از دو نظر موجب آسیب رسانی به بزها و خسارات مادی ناشی از آن می شوند:

  • مکیدن خون دام
  • انتقال بیماری های مختلف پیروپلاسموز و بابزیوز

پیشگیری از بروز بیمارهای انگلی در بزها

میکروب های دیگر مانند جرب ها و یا انگل هایی که قسمت زیرین پوست دام را درگیری می کنند نیز مانند انگل های خارجی (کنه ها) می توانند به بزها آسیب برسانند. روشهای مختلفی برای مبارزه و پیشگیری از انگل های خارجی وجود دارد مانند حمام و تجهیرات دیگر

مهمترین روش های پیشگیری و مبارزه با انگل های خارجی در بزها

حمام

حمام یکی از بهترین روش ها برای حفظ بهداشت بز و مبارزه با بیماری های انگلی است. حمام های ساده به شکل یک گودال هستند که در یک سمت با شیب تند و در سمت دیگر با شیب ملایم ساخته می شوند. ساختمان حمام ها شامل ۳ قسمت اصلی می باشد.

  • گذرگاه یا راهرو
  • حمام دارو یا حوضچه
  • استراحتگاه یا محل خشک شدن

بهتر است حمام ها به گونه ای ساخته شوند که دام پیش از ورود به حوضچه ابتدا از راهروی پر آب رد شود تا علاوه بر تمیز شدن پا مانع از ورود این آلودگی ها به حمام شود. این راهرو باید عرض ۵ متر و عمق ۲۰ سانتی متر داشته باشد.

آغل گوسفندان
آغل گوسفندان

مهمترین روش های پیشگیری و مبارزه با انگل های خارجی در بزها

پخش یا اسپری

دومین روش برای حفظ بهداشت بزها احداث ساختمانی مشابه حمام است که در واقع مکانی برای پخش یا اسپری محلول های دارویی بر روی بدن بزهاست. این محوطه به شکل دایره یا مربع است و در آن پمپ های مخصوصی تعبیه شده است که محلول های دارویی با فشار زیاد بر روی بدن دام پاشیده می شود.

پیشگیری از بروز بیمارهای انگلی در بزها

دوش

سومین روش برای مبارزه با بیماری های انگلی در بزها ساخت محوطه ای برای نصب دوش های حاوی محلول های دارویی است. این دوش ها بر روی سقف نصب می شوند. بزها را زیر این دوش ها قرار می دهند و سپس محلول های دارویی روی آن ها با سرعت پاشیده می شود.

سم کمری (پور آن)

آخرین روش برای مبارزه با بمیاری انگلی در بزها استفاده از سموم است. در این روش سم مایع به شکل یک محلول روغنی است بر روی کمر بز (از پشت شانه تا انتهای کمر) کشیده می شود. میزان سم لازم با توجه به وزن دام تعیین می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.