خاستگاه گوسفند نژاد آتابای که ترکمن ها آن را دالاق یا دالاک می نامند استان گلستان می باشد. ‌نژاد گوسفند دالاق گوشتی میباشد و رنگ آن در بدو تولد سیاه و قهوه‌ای تیره و در زمان بلوغ به رنگ شکری میباشد. هم اکنون این نژاد جمعیتی حدود 100 هزار راس دارد و در منطقه مراوه تپه تا ترکمن صحرا پرورش داده می شود. گوسفند دالاق حد واسط بین گوسفند زل و گوسفند دنبه دار کردی که در نواحی بجنورد و ترکمن صحرا وجود دارند می باشد.

ویژگی های ظاهری:

دارای نژاد بدن کشیده و دست و پا بلند است. همچنین دارای گوشهای بلند و بدون شاخ است. در نژاد گوسفند دالاق روی بینی قوس دار، حدقه چشم برجسته، پیشانی پوشیده از پشم، بالای جمجمه کمی برجسته، نیمرخ محدب، گردن پوشیده از پشم و دست و پا دارای قلم درشت می باشد. اندازه دنبه در این نژاد متوسط همراه با دنبالچه کوتاه با خمیدگی S مانند می باشد.

تولید شیر در این نژاد پایین بوده و تنها برای مصرف بره ها و دامدار کافی است. همچنین در گوسفند نژاد دالاق، دوبار در طول سال در اوایل بهار و اواخر تابستان فرآیند پشم چینی صورت میگیرد.

ویژگی های تولیدی:

در نژاد دالاق متوسط وزن هنگام تولد بره ها 4/8 kg و متوسط وزن 3 ماهگی بره ها 5/23 kg میباشد. متوسط وزن در هنگام بلوغ نیز 45 kg میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.