دسته: بیماری های بز

التهاب رحم در دام
بیماری گوسفندان
حسین اسماعیلی

التهاب رحم در دام

یکی دیگر از علائم عدم باروری دام ها پس از عملیات تلقیح، التهاب رحم در دام است که شدت آن به سه درجه تقسیم می

ادامه مطلب »
اصول بهداشت جایگاه دام
بیماری گوسفندان
حسین اسماعیلی

اصول بهداشت جایگاه دام

اصول بهداشت جایگاه دام پرواربندی گوسفند، گاو و بز برای تامین مواد غذایی و پروتینی انسان ها انجام می شود از این رو بیمار بودن

ادامه مطلب »