دسته بندی: بیماری های گاو

علائم بیماری سل در گاو
بیماری های گاو
MODIR

علائم بیماری سل در گاو

علامت های بیماری سل در گاو راه های انتقال بیماری سل گاوی راه های پیشگیری از بیماری سل گاوی بیماری سل یک بیماری مزمن و

ادامه مطلب »
همه چیز در مورد گاو
مطالب گاو
MODIR

گاو

همه چیز در مورد گاوخصوصیات ظاهری گاونحوه تشخیص سن گاو از روی دندان و شاخ آننحوه تولید مثل گاوروش تشخیص فحلی گاوعلائم زایمان گاوآشنایی با

ادامه مطلب »