بلاگ

آغل-تمیز-گوسفند
شناخت بهتر گوسفندان
حسین اسماعیلی

بهداشت گوسفندان

بهداشت گوسفندان ار موارد مهم در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌هاى پرورش گوسفندان و  بهداشت گوسفندان، جلوگیرى از

ادامه مطلب »
پوست گوسفند
محصولات گوسفند
حسین اسماعیلی

پوست گوسفند

پوست گوسفند حتما به هنگام ذبح گوسفند شما هم پوست گوسفند را فروخته اید. در واقع به دلیل مقاومت  و

ادامه مطلب »