روابط اجتماعی گاوها با انسان

در پرورش صنعتی گاوها، روابط اجتماعی بین گاوها تقریبا از بین می رود و دیگر خبری از زندگی گروهی و گله ای در میان آنها نیست. از آنجایی که گاو یک حیوان اجتماعی است در چنین شرایطی به دنبال موجودات زنده دیگری برای برقراری ارتباط اجتماعی است.

انسان میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای نیاز اجتماعی گاوها باشد و به آسانی میتواند نقش حیوان غالب، مادر، فرزند خوانده و رهبر را برای گاو ایفا کند. این مساله هم در پرورش سنتی و هم در پرورش صنعتی گاوها دیده می شود و اغلب انسان نقش غالب و مراقبت کننده را برای گاوها بازی میکند.

پرورش دهندگان گاوها به دلیل تماس دائمی با این حیوان به راحتی می توانند آنها را کنترل کنند زیرا گاوها در طول زمان یاد می گیرند که انسان را به عنوان رهبرشان بپذیرند و از او پیروی کنند. در این حالت انسان به عنوان حیوان برتر می تواند ثبات را در گله برقرار کرده و استرس گاو در زمان گوساله زایی را بهتر کنترل کنند.

روابط اجتماعی گاوها با انسان

ارتباط اجتماعی گاو و انسان

طبق تحقیقات انجام شده گاوها با انسان ها مطمئن تر و سازگارتر ارتباط بهتری برقرار میکنند. برای ایجاد این ارتباط رفتارهایی مانند لمس، نوازش و دست کشیدن بر روی بدن دام یا خاراندن آنها به ویژه در اطراف ناحیه سر بسیار موثر خواهد بود. این رفتار در واقع در زندگی گروهی گاوها وجود داشته که انسان با انجام آن میتواند جایگزین بسیار خوبی برای این نیاز دام باشد و از طرفی ارتباط قوی تر و موثری تری با آن برقرار کند.

یک گاودار حرفه ای باید همیشه با دامهای خود حرف بزند و ارتباط دیداری و زبانی خوبی با آنها برقرار کند. ارتباط خوب بین گاودار و دام امکان تشخیص روحیه گاودار را برای گاو ممکن می سازد. گاودار با داشتن یک رفتار محکم و مطمئن میتواند حالت غالبیت خود را حفظ کرده و در عین حال استرس را در گاو کاهش داده و از بین ببرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.