پیش از ضدعفونی کردن محل پرورش گوسفند باید ابتدا محل را با آب شستشو کرد. اما پیش از شستشو ابتدا باید تجهيزات و مواد بستر را خارج کرد. در روش شستشوی دستی باید از دستگاه محلول پاش استفاده کرد. برای این کار باید مواد شوینده با نسبت مشخصی با آب ترکیب شوند.

تجهیزات و مواد مورد نیاز جهت شست و شوي جایگاه پرورش گوسفند و بز:

برای شستشوی جایگاه به چکمه، دستکش، لباس مخصوص کار، ماسک، کلاه مخصوص، ۲ عدد دستگاه محلول پاش، ۳ عدد جارو، برس، مواد شوینده، آب به مقدار کافی نیاز می باشد.

مراحل شستشو:

  • ابتدا لباس کار، کلاه، ماسک، دستکش را بپوشید و چکمه ها را به پا کنید.
  • پیش از هر کاری برق محل را قطع کنید.
  • تمامی تجهیزات و لوازم قابل جابجایی مانند آخور، آبشخور متحرک و … را از جایگاه خارج کنید.
  • کودهای روی بستر را جمع کرده و خارج کنید.
  • با استفاده از برس و مواد شوینده منبع آب و آبشخورها و سطوح دیگر مانند حوضچه های آب ورودي جايگاه دام را به دقت بشویید.
  • لوازم خارج شده را با استفاده از آب و مواد شوینده بشویید.
  • را ههای آسفالت موجود در جایگاه را شسته و سپس وسایل کار و دستگاه محلول پاش را پس از شست شو در محل خاصی برای نگهداری قرار دهید.

توجه کنید که پساب شستشوی جایگاه وارد رودخانه ها نشود. و وارد آّ ب های آشامیدنی منطقه نشود زیرا ممکن است موجب ایجاد بیماری هایی مانند حصبه، شبه حصبه و … در انسان ها شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.