دسته بندی: بیماری های گاو

درمان عدم فحلی در گاو
بیماری های گاو
MODIR

درمان عدم فحلی در گاو

تولید مثل در گاو از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بدنیا آمدن گوساله باعث افزایش تولید شیر و فراوردهای لبنی و تعداد گاوهای گاوداری می

ادامه مطلب »