دسته: بیماری های گاو

درمان عدم فحلی در گاو
بیماری های گاو
حسین اسماعیلی

درمان عدم فحلی در گاو

تولید مثل در گاو از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بدنیا آمدن گوساله باعث افزایش تولید شیر و فراوردهای لبنی و تعداد گاوهای گاوداری می

ادامه مطلب »